קורות חיים לעבודה

עבודה זמנית

עבודה זמנית

זה קורה לרבים מאתנו.פתאום משהו משתנה בחיים שלנו ואנו מוצאים את עצמנו מחפשים עבודה זמנית לחודש,עבודה זמנית במרכז או…עבודה זמנית

הסבה מקצועית

הסבה מקצועית

אצל רבים מדובר בצעד אמיץ, הכרוך לעיתים בהתחלה מהבסיס, בהתמקצעות וברמת השכר.נתון מרתק של הלמ"ס מדווח כי שיעור הישראלים הבוגרים,