ראש\ת צוות טכני למחלקת G3

. אחריות טכנית להפעלת הקו וסיוע בעת הצורך לתפעול וייצור על הקו
2. עבודה עפ"י נהלי המפעל בכלל ומחלקת אחזקה בפרט- מילוי טפסים, עמידה ביעדי טיפולים
3. ביצוע משימות פיתוח עפ"י הנדרש ובהתאם לדרישות מהנדס המפעל
4. מכונה בייצור:
4.1. עבודות אחזקה off line – טיפול בתחנות, כיווני חיישנים ומסועים, תיקון והשמשת מקבעים
5. אחזקת שבר:
5.1. טיפול בתקלות שבר- מתן פתרון מיידי (זמני או קבוע עפ"י יכולת)
5.2. פתרון קבע- (בהמשך) בשיתוף מפעילים טכנים ממשמרות אחרות
5.3. דיווח תקלות עפ"י נהלי הייצור כולל העברת המידע בין המשמרות
5.4. מעקב ושיפור אחר פתרון תקלות ותקלות חוזרות
6. אחזקה מונעת:
6.1. טיפולי אחזקה למכונה, מכלולים ואמצעי עזר- בהתאם לצורך ולתכנית טיפולים
6.2. ניקיונות תחזוקה לקו- מכלולים, פילטרים, תעלות ואקום וכדו'.
7. דיווח למנהל אחזקה ועובדה שוטפת מול מהנדס המפעל.